- - - - - -
péntek, 23 február 2024

A sióagárdi iskola több mint 200 éves fennállása óta mindig fontos szerepet töltött be a település életében. A történelme során többször felújított, átépített, bővített iskola mindig a közművelődés, a kulturális élet központja volt és ezt a szerepét ma is betölti. A lakosság lélekszámának változásával a tanuló és tanítói létszám is változott az idők folyamán.

   A sióagárdi általános iskola a Szekszárdi Garay János Általános Iskola tagintézménye. A társulás a 2005-2006-os tanévtől jött létre. Az iskolában jelenleg csak alsó tagozat működik, miután 1996-ban a gyereklétszám csökkenése miatt megszűnt a felső tagozat. 2008-tól német nemzetiségi oktatás indult.  Az általános iskolai 1-4. osztály nevelési-oktatási feladata mellett alapfokú művészetoktatás is folyik az iskolában képzőművészeti szakon.           

   Az iskola legfőbb erőssége a kis létszámú osztályok adta családias légkörben rejlik. Itt minden tanulóra megkülönböztetett figyelem jut. Egyéni bánásmódra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra is jut elég idő, hiszen évfolyamonként 8-9 fő a tanulók létszáma. Az oktatás két osztályban, csoportbontásban, részben összevontan (készségtárgyak, napközi) folyik. A szülőkkel való kapcsolattartás gyakorlatilag napi szintű, sokkal személyesebb, mint egy nagyobb intézményben.

  A szülők és pedagógusok között szoros az együttműködés. Közösen fogalmaztuk meg iskolánk küldetését és szlogenjét is.

- Küldetés: Iskolánk családias, biztonságot nyújtó közösség, ahol a gyermekek kis létszámú osztályokban, egyénre szabottan tanulhatnak, hagyományokat tiszteletben tartó kreatív, innovatív légkörben.

- Szlogen: „Ahol minden elérhető és megélhető… A természet és mozgás iskolája!”

   Az iskolának Facebook oldalt nyitottunk (Sióagárdi Általános Iskola címmel), hogy minél több információt szerezhessenek a szülők az intézményünkben folyó munkáról.

   Iskolánk jó híre a falu határait is átlépte, ennek legfőbb bizonyítéka, hogy a környező településekről is járnak tanulók az iskolánkba.

   Célunk, hogy a fent megfogalmazott küldetésnek megfeleljünk. Igyekszünk tanítványainkat nevelő-oktató munkánk nyomán, életkorukhoz igazodó, biztonságot nyújtó környezetben az adott tárgyi feltételek mellett optimálisan fejleszteni. Továbbá célunk, hogy kis falusi iskolánk előnyeit, értékeit megőrizzük, továbbvigyük. 

    Feladatunk az 1-4. osztályos képzésnek megfelelően felkészíteni tanulóinkat a továbbhaladásra, hogy kilépve a védett, biztonságot adó környezetből tudjanak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.